ERIAS - Безплатна консултационна дейност на работодатели за наемането на работа на граждани от трети страни

ERIAS - European Refugees Integration

Action Scheme

 

Европейски План за действие за интеграция на бежанци

 Договор за финансиране № 821705 AMIF Programme

 

Проект ERIAS

 www.erias.org

 

Проектът се изпълнява от профсъюзи, работодателски организации, публични органи, неправителствени организации от Гърция, Белгия, Италия, България, Испания, Франция и се финансира от Европейската комисия

Партньори от България: Българска търговско-промишлена палата; Търговско-промишлена палата Стара Загора; Хасковска търговско-промишлена палата  

 

ПРОЕКТЪТ ПРЕДОСТАВЯ:

Безплатна консултационна дейност на работодатели за наемането на работа на граждани от трети страни

 

Консултациите могат се осъществяват по e-mail, телефон или на място:

сряда и петък – от 15:00 – 17:00 ч.

ул.“Цар Освободител“ № 4, гр. Хасково, ХТПП

Тел.: 038 / 66 11 12 – чрез предварително запазване на час

 

Безплатните консултациите включват информация относно:

- намирането на подходящ профил на работник от трети страни, съпоставяне на търсене и предлагане, пазарен тест

- нормативната уредба и практическите стъпки за наемането на чужденци от страни извън ЕС.