Хасковската търговско-промишлена палата взе участие в шеста техническа среща по проект „SOCIAL FORCES“

На 19 и 20 декември 2019 г. в град Драма, Гърция се състоя шестата техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. Домакин на срещата бе Търговско-промишлена палата Драма, Гърция. Участие взеха партньори от България и Гърция.

По време на работната среща партньорите обсъдиха прогреса на проекта по отделните работни пакети. Плануваха се и предстоящи такива. Специално внимание се обърна на съвместна пътна карта, в която заинтересованите страни ще могат да се запознаят с устройството на социално предприемачество.

Работната среща продължи с провеждането на съвместен управителен комитет по проект „SOCIAL FORCES“. Бяха обсъдени финансовото управление и комуникацията по проекта.

  Проектът “Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES),договор № В2.9с.04  № 2023 е финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

http://www.greece-bulgaria.eu