Новини

Покажи брой 
Заглавие
ХТПП подписа споразумение за сътрудничество с Палатата за търговия, промишленост, минното дело и селското стопанство на Умуахия, Нигерия
Проведоха се две бизнес мрежови събития по проект CB CARBONFREE в гр. Хасково
В гр. Хасково се проведоха два семинара за повишаване информираността относно намаляване на въглеродния отпечатък
В Солун, Гърция се проведе заключителна конференция по проект CB CARBONFREE
08-09.06.2023 Представители от ХТПП взеха участие в събитие за бизнес мрежи по проект CB CARBONFREE
08.06.2023 - В Солун, Гърция се проведе втора координационна среща по проект CB CARBONFREE
Публична покана по прокет Проект CB CARBONFREE, код на проекта: 6300 по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020" - 03.04.2023 г.
18-21.03.2023 Хасковската търговско-промишлена палата презентира фирми на международно изложение за храни и напитки FOOD EXPO в Атина, Гърция
11.01.2023 - делегация от Одринската търговско-промишлена палата посети Хасковската търговско-промишлена палата
Публична покана по проект "CB CARBONFREE" - 16.12.2022 г.