Чужденци от трети страни взеха участие в обучения по проект ERIAS в гр. Харманли

На 31 октомври в конферентната зала на Културен център, гр. Харманли се проведе обучение за чужденци от трети страни на  тема: „Как да ни наемат в България“. Обучението бе организирано от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) по проект ERIAS - Европейска схема за интегриране на бежанци. Партньори от България по проекта са Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Хасковската търговско-промишлена палата.

Участие в семинара взеха 20 чужденци от трети страни, основно от  Афганистан, Сирия и Иран. 

Лекторът на семинара - адвокат Надежда Колева, запозна участниците в обучението с   процедурите за наемане на чужденци извън ЕС за работа в България и достъп до пазара на труда в България за чужденци, граждани на трети страни.

Участниците получиха полезна информация за регистрация в Бюрото по труда, необходимите документи, нормативните актове, процедури за професионална квалификация и възможностите за търсене на работа.