Социалното предприемачество беше обсъдено в Хасково по проект SOCIAL FORCES

На 16 и 17 септември в гр. Хасково се проведоха семинар и информационна среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES),  № 2023. На двете събития бяха представени добрите практики в социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи.

Проектът SOCIAL FORCES се изпълнява от м. октомври 2017 г. от следните партньори: Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), Община Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ - Хасково, Хасковската търговско-промишлена палата, Факултет по икономически и социални науки към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Камара в Драма, Камара в Ксанти и “ГНОСИ АНАПТИКС“. Представители на партньорските организации представиха изпълнението на дейностите по проекта и постигнатите резултати. На първото събитие Мирослава Милева  - управител на Социалната Чайна, гр. Варна презентира социалното предприятие, историята за създаването и предизвикателствата, с които се е сблъскал екипа. Представители от Пловдивския университет представиха изготвената по проекта Пътна карта “Твоите стъпки към социалното предприемачество“. Социални предприемачи от област Хасково също представиха развитието на техния бизнес, както и продуктите и услугите които предлагат.  Един от изводите, който направиха участниците в събитията е, че за разлика от съседна Гърция, социалното предприемачество в България е развито в доста по-малка степен и основна причина за това е слабата подкрепа на държавата с регулаторните законови и финансови механизми. Предстои през м. октомври, т.г. Хасковската търговско-промишлена палата да организира  кръгла маса в гр. Хасково по същия проект.

Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ИНТЕРРЕГ V-A http://www.greece-bulgaria.eu