В Хасково се проведе семинар за работодатели по проект ERIAS

 

На 11 декември  в гр. Хасково се проведе семинар на тема: „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“, организиран от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) по проект ERIAS - Европейска схема за интегриране на бежанци. Хасковската търговско-промишлена палата е сред българските партньори по проекта, който е с период на изпълнение от януари 2019 г. до юни 2021 г.

Участие в семинара взеха над 30 представители на фирми от региона. Присъстваха служители на Регионална служба по заетостта – Хасково, Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково, Група „Миграция“ при ОДМВР – Хасково, Транзитен център, с. Пъстрогор, и Регистрационно-приемателен център – Харманли, област Хасково.

Янчо Янев, председател на УС на ХТПП, приветства участниците в семинара и подчерта, че дейностите по проект ERIAS в България ще  мотивират работодателите да наемат чужденци от трети държави.  

Основните цели и дейности по проекта представи Катя Атанасова, експерт в ХТПП, които са:

  • обучения на граждани на трети страни в София, Хасково и Стара Загора по български език, предприемачество и възможностите за наемане на рабата в България;
  • услуги по консултиране и подкрепа на граждани на трети страни при създаване на стартъпи в България;
  • повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда;
  • насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Лекторът на семинара  -  Веселин Тодоров, представи темата: Нормативна рамка за наемане на чужденци в България. Представянето предизвика много въпроси сред участниците и се проведе оживена дискусия.