Хасковската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата на Коджаели подписаха Меморандум за сътрудничество

На 01.11.2019 г. председателят на Хасковската  търговско-промишлена палата (ХТПП), г-н Янчо Янев и г-н Неджми Булут, председател на Търговско-промишлена палата на Коджаели, Р. Турция подписаха Меморандум за сътрудничество между двете палати.

Церемонията по подписване на Меморандума се състоя в гр. Одрин, Р. Турция по време на двустранен бизнес форум с участието на над 100 представители на деловите среди на двете държави.

Събитието беше официално открито от г-н Янчо Янев и г-н Неджми Булут. Те представиха основната цел на сътрудничеството - да се предприемат конкретни практически действия за подобряване реципрочния обмен на бизнес информация, насърчаване на деловите отношенията между фирми от България и Турция, задълбочаване на търговското сътрудничество.

Хасковската търговско-промишлена палата и Търговската палата на Коджаели ще си сътрудничат при организиране на мероприятия, бизнес форуми, семинари, търговски панаири и изложения в услуга на техните членове.

Официалните гости на форума г-н Васил Вълчев – Генерален Консул на Р. България в Одрин, Р. Турция, и г-н Петър Кънев – Председател на Комисията по икономическа политика и туризъм – Народното събрание на Р. България приветстваха участниците на събитието.

Участниците във форума се запознаха със спецификата и възможностите на пазара и се осъществиха контакти между фирмите от двете страни.