Актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия бяха обсъдени на семинар, организиран от ХТПП

На 16 октомври т. г. в залата на хотел „Родопи“, гр. Хасково се проведе семинар на тема: Представяне и анализ на новото законодателство за социална икономика и възможностите за сътрудничество и синергия в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020,  организиран по проект: „Повишаване на социалния предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES) от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП). Партньори по проекта са Регионалната Агенция за Развитие на Родопи С.А., Комотини; Факултетите за икономически и социални науки на Македонски университет в Солун, Гърция и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Търговските палати в Драма и Ксанти, Гърция и в Хасково, България и сдруженията ГНОСИ Анаптиксиаки, Солун и Съюз за възстановяване и развитие, гр. Хасково.

Приветствия направиха Янчо Янев, председател на ХТПП и Евстатхиос Кефалидис - представител от Регионална агенция за развитие на област Родопи, гр. Комотини. Участие взеха около 40 представители на държавни и местни институции, социални предприятия, неправителствени организации и заинтересовани лица за развитие на социалното предприемачество. 

Представители от партньорските организации представиха изпълненото на основните дейности по проекта, добри практики за социално предприятия в трансграничния регион Гърция – България

Лекторът д-р Марина Стефанова представи актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия, посочи целите за насърчаване развитието на социалната и солидарна икономика, като стопански отрасъл и обърна внимание на  Методика за оценка на социалната добавена стойност.

В края на семинара участниците дискутираха характеристиките на социалното предприемачество – така, както са регламентирани в България. Бяха очертани конкретните критерии, които отличават обичайния бизнес от социалното предприемачество, а именно: неговата социална цел, задължителното реинвестиране на печалбата обратно в дейността, участието на работниците и служителите във вземането на решения и др. Представители от социални предприятия споделиха трудностите свързани с развитието на социалните предприятия относно финансирането, наемането на работа ръка и търсенето на пазари.

 Проектът “Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES), № 2023 е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ИНТЕРРЕГ V-A  

http://www.greece-bulgaria.eu