ПОКАНА - Семинар за социално предприемачество на 16.10.2019 г. в гр. Хасково

ПОКАНА

Семинар за социално предприемачество на

16.10.2019 г. в гр. Хасково

 

Уважаеми дами и господа,

Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в безплатен Семинар на тема: Представяне и анализ на новото законодателство за социална икономика и възможностите за сътрудничество и синергия в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който ще се проведе на 16 октомври 2019 г. (сряда) от 9:30 часа в залата на хотел „Родопи“, гр. Хасково, етаж 5.

Събитието се организира по проект: „Повишаване на социалния предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничния регион “ , Акроним: SOCIAL FORCES, Договор № B2.9c.04/18.10.2017. по Програмата за трансгранично сътрудничество Интерpег V-A Гърция – България 2014-2020, който продължава да се изпълнява до м. март 2020 г.

Партньори по проект SOCIAL FORCES са организации от  Гърция:  Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А. – водещ партньор; Македонски университет, Катедра по образователна и социална политика - Солун; Търговско-промишлената палата – Ксанти; Търговска палата – Драма; НПО ГНОСИ Анаптиксиаки, Солун и организации от България: Община Хасково, Факултет по икономически и социални науки на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Съюз за възстановяване и развитие, гр. Хасково и Хасковската търговско-промишлена палата.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на равнищата на заетост в трансграничната зона, да се дадат нови знания и да се повиши осведомеността, даваща възможност на хората в трансграничния район да разберат напълно условията, необходими за старт на социално предприятие, за неговото развитие и възможността то да допринася ефективно и ефикасно за решаването социалните предизвикателства по устойчив начин.

По време на семинара представители от партньорските организации ще представят добри практики от Гърция и България за развитие на социалното предприемачество и нормативната уредба. Лектор на семинара е д-р Марина Стефанова – експерт, лектор и одитор в областта на корпоративната социална отговорност, която ще представи темата: Актуални политики за насърчаване на социалните предприятия.

Участниците в събитието ще имат възможност да обменят опит и знания с цел стимулиране на социалното предприемачество в трансграничния регион Гърция – България. Семинарът е насочен към представителите от социални предприятия, НПО, местни и национални органи, местни, регионални и национални власти, хора в неравностойно положение и хора с предприемачески дух.

Участие в семинара може да потвърдите до 15.10.2019 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел.: 038/ 66 11 12.

 


Настоящата публикация е изготвена в изпълнение на проект SOCIAL FORCES, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014–2020“.

 

Хасковската търговско-промишлена палата  носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че тя отразява официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на регионалното развитие.