ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
6300 Хасково
ул. Цар Освободител № 4
тел.: (038) 66 11 12
тел./факс: (038) 66 55 02
E-mail:
hcci@bcci.bg
haskovocci@gmail.com

ОФИС В СОФИЯ
1000 София
ул. Трапезица 6, ет 1
тел.: (02) 988 53 11,
        (02) 988 55 26
факс: (02) 986 51 46
E-mail: hcci@mbox.contact.bg

IPA Cross-Border Programme, CCI No: 2007CB16IPO008


Среща на Съвет на председателите на търговско промишлените палати от трансграничния регион в гр. Хасково


На 5 и 6-ти април 2012 г. в гр. Хасково се проведе Среща на Съвет на председателите на търговско промишлените палати от трансграничния регион съгласно Дейност 6 по проект с наименование: Регионален българо-турски бизнес съвет “Тракия” – инструмент за повишаване на конкурентноспособността на икономиката на трансграничния регион Хасково – Одрин, референтен № 2007CB16IPO008-2009-1-034, договор изх. № РД 02-29-135/29.06.2011 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България -Турция.

По време на срещата се учреди Съвет на председателите на Търговско-промишлените палати от трансграничния регион България – Турция. Съветът се учредява с цел да се подобри координацията между структурите на търговско-промишлените палати на територията на трансграничния регион.

В срещата взеха участие председатели и представители от Търговско-промишлените палати от България: Хасково, Бургас и Ямбол и от Турция: Одрин, Бабаески, Узункьопрю, Кешан и Къркларери. Председателите на търговско-промишлените палати представиха дейността на палатите, бизнеса в техните общини и работата им по трансгранични проекти. По време на срещата се проведе дискусия и участниците подготвиха предложение за облекчаване режима за издаване на визи на бизнесмени от трансграничния регион.

Участниците в първата среща на Съвета на председателите взеха решение да провеждат среща на Съвета на председателите един път годишно с различен домакин.Областна администрация Хасково
 
Община Хасково
 
Регионални търговско-промишлени палати
 
Министерства и ведомства
 
Виртуална социална академия

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                                                                                 2009 © ХТПП. All rights reserved. Design by ArtProfil